หัวจับยึดเครื่องมือหรือหัวจับทูล ความแม่นยำสูง ไร้สนิม ทั้งแบบจับยึดด้วยลูกคลอเลท หรือไฮดรอลิก ครอบคลุมระบบ BT, AHO, MSK และ UTS รวมถึง Tool Pre-Setter ที่เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณ

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

No items found.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

No items found.

NT Tool

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues