ผู้ผลิต Solid Carbide Tooling ดอกกัดเอ็นมิล คาร์ไบด์ ดอกสว่านคาร์ไบด์ สำหรับงานผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ (ดอกกัดเอ็นมิลฟันปลอมจากวัสดุ Zirconium Oxide, Cobalt Chrome / Titanium และ PMMA) ครอบคลุมทั้งงานเปิดหยาบ และ งานเก็บละเอียดทั้งก่อนชุบและหลังชุบแข็ง

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

HPMT

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues