อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ปากกาจัดยึดชิ้นงานแม่เหล็กพลังสูง ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ารูปทรงสี่เหลี่ยม เพิ่มแรงยึดสูงและมั่นคงกว่าแบบแม่เหล็กกลมถึง 33% ทำให้ใช้งานได้สะดวก และปลอดภัยสูง ไม่มีตัวจับยึดเกะกะ พร้อมหัวจับเครื่องมือปรับองศาได้

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

No items found.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

No items found.

Gerardi

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues