เครื่องมือลบครีบ (De-Burr) และสร้างแชมเฟอร์ (Chamfer) ทั้งรูเข้าและรูออกโดยไม่ต้องพลิกชั้นงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดไซเคิ้ลไทม์ (Reduce Cycle Time) จบงานเร็ว ใช้ง่ายสะดวกและประหยัดสูงสุด

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

No items found.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

No items found.

EZ Burr

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues

Please Contact Us For Catalogue