สว่านเจาะรูลึก Deep Hole Drilling Tools ดอกเจาะกันดิว หัวเจาะ หัวคว้าน สำหรับรูลึกในอุตสาหกรรมผลิตกระบอกไฮดรอลิก เจาะแม่พิมพ์พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 – 500.00 มม. ครอบคลุมทั้งระบบ STS และ BTA

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

No items found.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

No items found.

botek

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues